Search
Duplicate

[Limo] Ride fare

<Haneda Airport>

¥ 14,800

<Narita Airport>

¥ 29,800

<Itami Airport>

23,800 yen: Kyoto City Ukyo Ward, Sakyo Ward, Kita Ward, Kamigyo Ward, Nakagyo Ward, Shimogyo Ward, Nishikyo Ward, Minami Ward, Higashiyama Ward, Yamashina Ward, Fushimi Ward Nagaokakyo City, Muko City This price applies to the following areas 27,800 yen: ・ Takao area, Ukyo-ku, Kyoto ・ Kyoto City Sakyo Ward Shizuichihara Town / Nonaka Town / Kurama Ninose / Kurama Honmachi / Kibune / Yase / Ohara ・ Okitayama, Kita-ku, Kyoto ・ Uji City ・ Joyo City ・ Kyotanabe City ・ Ide Town ・ Oyamazaki-cho, Otokuni-gun ・ Kumiyama-cho, Kuse-gun ・ Yawata City 29,400 yen: ・ Seika Town ・ Ujitawara Town ・ Kizugawa City

<Kansai Airport>

39,800 yen: Kyoto City Ukyo Ward, Sakyo Ward, Kita Ward, Kamigyo Ward, Nakagyo Ward, Shimogyo Ward, Nishikyo Ward, Minami Ward, Higashiyama Ward, Yamashina Ward, Fushimi Ward Nagaokakyo City, Muko City This price applies to the following areas 43,800 yen: ・ Takao area, Ukyo-ku, Kyoto ・ Kyoto City Sakyo Ward Shizuichihara Town / Nonaka Town / Kurama Ninose / Kurama Honmachi / Kibune / Yase / Ohara ・ Okitayama, Kita-ku, Kyoto ・ Uji City ・ Joyo City ・ Kyotanabe City ・ Ide Town ・ Oyamazaki-cho, Otokuni-gun ・ Kumiyama-cho, Kuse-gun ・ Yawata City
45,400 yen: ・ Seika Town ・ Ujitawara Town ・ Kizugawa City Exclusion area ・ Ukyo-ku, Kyoto City: Keihoku, Sagakoshihata, Sagakoshihata, Saga Mizuo, Umegahata Shobudani, Umegahata Rengetani, Umegahata Torisakadani, Umegahata Mizutani, Umegahata Taniyama, Umegahata Kawahigashi, Umegahata Kametani Town, Umegahata Mukaiyama, Umegahata Kawanishi Town, Umegahata Gyoe Valley, Umegahata Yamakawa Nishi, Umegahata Hiuchiiwatani, Umegahata Masui Seihei, Umegahata Masui Tohei, Umegahata Manogayuri, Umegahata Cold Water, Umegahata Fubuki, Umegahata Unshinji Nishihira, Umegahata Unshinji Tohei, Umegahata Terao, Umegahata Terao and Umegahata Kaohao Nishitani exclusion area ・ Sakyo Ward, Kyoto City: Hisata, Hanaboshi, Oharamomoicho, Oharaomicho and Oharaogosecho ・ Kita-ku, Kyoto: Excluding Nakagawa, Ono, Sugisaka, Mayumi, Omori, and Ungahata areas ・ Nishikyo-ku, Kyoto: Ohara outdoor field ・ Fushimi-ku, Kyoto: Daigodaratani ・ Uji City: Sumiyama, Higashikasatori, Nishikasatori, Nio, Ikeo
<Chubu Airport>
12,280 yen: Midori Ward, Minato Ward, Minato Ward 14,720 yen: Atsuta Ward, Mizuho Ward, Tempaku Ward Nakamura Ward, Naka Ward, Chikusa Ward, Showa Ward, Higashi Ward 17,170 yen: Nakagawa Ward, Nishi Ward, Kita Ward, Meito Ward, Moriyama Ward, Toyoake City, Togo Town, Nisshin City 19,610 yen: Nishi-ku B *, Kita-ku B *, Nakagawa-ku B *, Minato-ku B *, Nagakute City, Owariasahi City * Nishi-ku B = northern part of Shonai River, Kita-ku B = northern part of Shonai River, Nakagawa-ku B = western part of Shonai River, Minato-ku B = western part of Shonai River 22,060 yen: Kiyosu City, Ama City, Oharu Town, Seto City